• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

www.katmalikleri.com

www.katmalikleri.com

Toplantı Nasıl Olmalı?Nelere Dikkat Edilmeli?

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI1) Kurula Katılma Ve Oy Hakkı:
Kat malikleri kurulunda her kat maliki, bağımsız bölümle bağlı arsa payı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta bir kişi birden fazla bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir şahsın mal sahibi olarak kullanabileceği oy sayısı Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bağımsız bir bölüme birden fazla kimse malikse Kat Malikleri Kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci Yöneticiye ( Genel Kurulu gerçekleştiren makama ) bildirilmediği takdirde, bu kişilerden birine yapılmış tebligat tümüne yapılmış sayılır.

Kat Maliklerinden biri medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun ise (çocuk, akıl hastası,..vs. ) onun yerine kurula mümessili ( velisi veya vasisi ) katılır.

Alınacak kararlar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat oy kullanamaz.

6. Kat maliklerinden biri yerine, kurula tayin edeceği vekil katılabilir ve oy verebilir. Bu vekil diğer bir kat maliki veya harici bir kişi olabilir. Bir kişi toplam oy sayısının %5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekil, temsil belgesini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

2) Zamanı:

Kat Malikleri Kurulu her yıl en az bir defa olmak üzere Yönetim Planında belirtilen zamanlarda toplanır. İstenildiğinde ve şartları oluştuğunda olağanüstü toplantı herzaman yapılabilir.

3) Davet :

Toplantıya davet öncelikle yönetim planında belirtilen usuller ile yapılır. Toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahhütlü mektup veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir belge ile yönetici tarafından yapılır. Çağrı ve mektup duyurusunda toplantının yeri, saati ve gündemi belirtilir. Ayrıca 15 gün öncesinden bina girişinde ilan panosunda ilan edilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülüp karara bağlanması konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme alınmasına bağlıdır. Adresleri belli olmayanlara ilan yolu ile çağrı yapılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi ve saati belirtilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Toplantı yeri tarih gün ve saati açık açık belirtin.

Daveti Yönetim planınızda belirtilen usuller ile yapın.

Hisseli bağımsız bölümlerin bütün hissedarlarını ayrı ayrı davet edin ancak aralarından birini vekil tayin etmelerini isteyin.

Mutlaka gündemi belirtin ki sonu olmayan görüş bildirimleri ile vakit kaybetmeyin

Katılmayacaklara hazırladığınız vekaletme örneğini gönderin ki imzalayıp vekiline kolayca versin.

Kimlere vekalet verebileceklerini maddeler halinde yazın.

Toplantıya Hazırlık İçin:


Defterlerinizi işleyip kesin hesap özetini yapınız.

Yasal süreleri ve şekli ile Kat Maliklerini davet ediniz.

Kat Malikleri Kurulunda okunmak üzere FAALİYET RAPORUNUZU hazırlayınız.

Deneticiye Denetim Raporunu hazırlamasını hatırlatınız.

Toplantı Gündemini Hazırlayınız.

Binanızdaki sorunları, komşuların şikayetlerini belirleyiniz.

Eski dönem harcamalarınıza bakarak ve sorunları da göz önüne alarak müteakip dönem için kat malikleri kuruluna sunulmak üzere bir taslak İŞLETME PROJESİ ( Bütçe, Keşif Özeti ) hazırlayınız.

Çatı, boya, asansör değiştirme gibi büyük projeler önerecekseniz bunlar ile ilgili TEKNİK ve FİYAT ön çalışması ( kesit özeti ) yapınız. ( Toplantıda insanlar sorunlarının hangi teknik ile kaç paraya çözüleceğini bilmek isteyecekler ve ona göre karar vereceklerdir.)

Hazirun Cetveli hazırlayınız. (Katılanların Asıl ve Vekil Olarak işleyecek ve imzalarını alacaksınız.)

Bütün fatura-Makbuz ve Evrakınızı düzenli klasörde tutunuz.

Karar defteri ve varsa yaptığınız sözleşme ve garanti belgelerini yeni yönetime devretmek üzere tanzim ediniz.

Toplantıda karmaşa yaşanmaması için bir sonraki dönem için düşündüğünüz yönetici ve deneticiler ile ön görüşme yapınız.

Toplantıda divan oluşturma hazırlığını yapınız.

Gündeminizde saygı duruşu varsa döneminizde vefat etmiş komşularınızı anacaksanız hazırlık yapınız.

Toplantı yerine herkesten önce gidiniz. Toplantı düzeni, gerekli ikram, oturacak yer sayısı, ses düzeni, ışık vs. kontrol ediniz.

4) Toplanma Yeter Sayısı:

Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir (Yönetim planının değişmesi gibi özel kararlar hariç)

Yönetim planını değiştirmek veya başka hayati kararlar alabilmek için kanunda (KMK) o iş için belirtilen yeterli sayıya ulaşmak gerekir.

5) Toplantıda Yapılacaklar:

İnsanlar toplantı yerine farklı zamanlarda gelebilir gelenleri bir hazirun cetveline imzalarını alarak takip ediniz.

Kalabalık bir toplantı ise imzasını attıktan sonra bir Oy kartı ve Faaliyet Raporu , Denetçiler Raporu , Kesin Hesap Özeti , Gelecek Dönem İşletme Proje Taslağı’nı ( bütçe ) isterseniz verebilirsiniz. (zorunlu değildir)

Toplantı saati geldiğinde yeterli toplanma çoğunluğu elde edildi ise toplantı açılır.

Bir Başkan, bir yazman ve bir oy sayım memurundan oluşan (kalabalık toplantı yapılıyorsa sayılar fazla olabilir) Başkanlık Divanı oluşturunuz.

Divana kat malikleri kurulu adına düzenlenecek toplantı zaptını düzenleme ve imza yetkisi verilmesi oylanır.

Divan İle Toplantının Devamı:

Başkan gündemi okur ve oylamaya sunar. Oylama açık olarak el veya kart kaldırmak sureti ile yapılır. Oy sayım memuru sayar ve yazman bu noktadan itibaren olan her şeyi not alırlar. (Kim söz aldı, özetle ne dedi, oylandı mı? sonuç ne vs.)

Gündem maddeleri görüşülmeye başlamadan önce toplantıya katılanların 1/10 oranında kat maliki talebi ile Gündeme ilave madde önergesi verilebilir . Bunlarda ayrı ayrı oylanır ve ya gündeme alınır yada alınmaz. Gündemde sıra değişikliği istenebilir

Gündem ve sırası kesinleştikten sonra sıra Divan Başkanının kontrolünde madde madde uygulanır.

Genel Olarak Toplantı :

Atatürk, Şehitler ve kaybedilmiş komşular için saygı duruşu. (Zorunlu değil)

Faaliyet ve denetici raporları, mali tablolar ( kesin hesap özeti ) ayrı ayrı okunur ve görüşmelere geçilir sekreterler bütün söz alanlar ile konuları not alırlar

Yönetici ve deneticilerin ibra edilmesi ayrı ayrı oylanır.

Yeni Yöneticilerin seçimleri yapılır.

Yeni deneticilerin seçimleri yapılır.

Bir ücret verilecekse bunlar belirlenir.

Yeni senenin İŞLETME PROJESİ ( Bütçe ) görüşmelerine geçilir.

Belirsizlikler varsa yeni yönetime Kat malikleri kurulunun Projeye girmesini istediği hususlar belirtilir ve bu yönde proje hazırlaması için süre verilir. (Kat malikleri kurulu limitler koyabilir örn:100.000 TL sını geçmemek üzere çatı onarımı yapılması gibi)

Yapılacak işletme projesi kalemleri arasında miktarların yer değiştirme yetkisini verebilir.

Yönetim kuruluna icracı olarak faaliyet gösterebileceği gibi isterse dışardan birilerine yönetim yetkisini devretme yetkisi verebilir.

Öneri ve dilekler ile sona erer.

Divan Üyeleri bütün karar ve notlar ile hazirun cetvelini imzalarlar.

6) Kararların Bağlayıcılığı:

Kat Malikleri Kurulunun kararları toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o sitede bulunan bütün kat maliklerini ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde iktisap etmiş olanları bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat maliklerinin karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır. ( KMK madde 33)

7) Kararların Yazılması Ve İmzalanması:

Kat Malikleri Kurulunun divan heyeti tarafından tutanakla tespit edilmiş kararları ve hazirun listeleri yönetici tarafından (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noterden onaylı bir karar defterine işlenir. Toplantının yapılış usulüne göre divan heyeti oluşturulmuş ise divan heyetince düzenlenip imzalanmış toplantı tutanağı, hazirun listesi deftere yazılır veya işlenir. Karara aykırı oy verenler arzu ederlerse muhalefet şerhini yazılı olarak bildirirler.

 

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   40784 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret220644
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.56643.5806
Euro3.77773.7929
Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 17° 11°